Shen Wan Hongyuan Hong Kong (00218): Zhang Qichang has been appointed as company secretary

Zhitongcaijing · 6d ago

Zhitong Finance App News, Shen Wan Hongyuan Hong Kong (00218) issued an announcement, effective May 11, 2024. Huang Chiqiang resigned as Group Chief Operating Officer, Company Secretary and Authorized Representative due to retirement; and Zhang Qichang has been appointed as the company secretary and authorized representative.