Keybanc Maintains Overweight on Akamai Techs, Raises Price Target to $107

Benzinga · 05/11/2023 04:15
Keybanc analyst Thomas Blakey maintains Akamai Techs (NASDAQ:AKAM) with a Overweight and raises the price target from $104 to $107.