SPX3,783.28-7.65 -0.20%
DIA302.79-0.35 -0.12%
IXIC11,148.64-27.77 -0.25%

表格:日本9月製造業信心從七個月高點回落--路透短觀

表格:日本9月製造業信心從七個月高點回落--路透短觀

Reuters · 09/13/2022 19:38
表格:日本9月製造業信心從七個月高點回落--路透短觀

- 路透短觀調查顯示,9月日本製造業信心從七個月高點回落,而服務業信息則降至五個月低點,因為居高不下的成本壓力帶來打擊。


路透短觀調查的景氣判斷指數由看法樂觀的受訪者百分比減去悲觀者百分比得出,數值 若為正說明樂觀者多於悲觀者。


以下為主要產業景氣判斷指數,及與日本央行短觀調查的對照表:


2022

12月 (預估值) 9月 8月 7月 6月 5月 4月

================================================================

製造業 (+10) +10 +13 +9 +9 +5 +11

----------------------------------------------------------------

(原料) (-2) +9 +17 +5 +13 -2 +3

- 紡織/紙業 (+10) 0 -20 0 -9 0 -20

- 化學 (0) +29 +38 +18 +44 +12 +6

- 煉油/陶業 (+15) +14 +25 +12 +14 -14 +13

- 鋼鐵/有色金屬 (-33) -22 0 -18 -9 -20 +9

(制成品) (+16) +10 +11 +12 +6 +9 +15

- 食品 (+8) +8 0 0 +12 0 +8

- 金屬產品/機械 (+42) +28 +31 +30 +23 +35 +41

- 電機 (-4) -4 +10 +15 +5 0 0

- 汽車/運輸設備 (+8) -15 -38 -38 -36 -40 -36

- 精密機械/其他 (+8) +23 +27 +23 +16 +38 +29

================================================================

非製造業 (+14) +11 +19 +14 +13 +13 +8

----------------------------------------------------------------

- 房地產/建築業 (0) -4 0 -8 -9 -20 -14

- 零售/批發 (+10) +16 +28 +24 +17 +14 +11

- 批發 (+15) +35 +55 +45 +33 +31 +27

- 零售 (+6) -6 0 0 0 -6 -6

- 資訊服務/通訊 (+57) +50 +40 +46 +47 +54 +50

- 運輸/公用事業 (+17) +28 +30 +10 +21 +21 +10

- 其他服務 (+4) -16 0 +10 +4 0 -3

===============================================================

***與央行短觀對照***

===============================================================

製造業 非製造業

路透 日央行 路透 日央行

---------------------------------------------------------------

12月 2022 (預估) (+10) - (+14) -

11月 - - - -

10月 - - - -

9月 +10 (+10) +11 (+13)

8月 +13 - +19 -

7月 +9 - +14 -

6月 +9 +9 +13 +13

5月 +5 - +13 -

4月 +11 - +8 -

3月 +8 +14 -1 +9

2月 +6 - +3 -

1月 +17 - +8 -

12月 2021 +22 +17 +6 +10

11月 +13 - +1 -

10月 +16 - -1 -

9月 +18 +18 -2 +2

8月 +33 - +5 -

7月 +25 - -3 -

6月 +22 +14 0 +1

5月 +21 - +2 -

4月 +13 - -3 -

3月 +6 +5 -5 -1

2月 +3 - -7 -

1月 -1 - -11 -

12月 2020 -9 -10 -4 -5

11月 -13 - -13 -

10月 -26 - -16 -

9月 -29 -27 -18 -12

8月 -33 - -23 -

7月 -44 - -26 -

6月 -46 -34 -32 -17

5月 -44 - -36 -

4月 -30 - -23 -

3月 -20 -8 -10 +8

2月 -5 - +15 -

1月 -6 - +14 -

12月 2019 -6 0 +14 +20

11月 -9 - +12 -

10月 -5 - +25 -

9月 -7 +5 +19 +21

8月 -4 - +13 -

7月 +3 - +25 -

6月 +6 +7 +22 +23

5月 +12 - +27 -

4月 +8 - +24 -

3月 +10 +12 +22 +21

2月 +13 - +22 -

1月 +18 - +31 -

----------------------------------------------------------------

(完)


****如欲參考原文報導,請點選即可擷取瀏覽****


(編譯 劉秀紅;審校 杜明霞)

((Xiuhong.Liu@thomsonreuters.com; 86-10-56682081;))