Baird Maintains Outperform on Twilio, Raises Price Target to $150

Baird maintains Twilio (NYSE:TWLO) with a Outperform and raises the price target from $140 to $150.

Benzinga · 02/06/2020 14:08

Baird maintains Twilio (NYSE:TWLO) with a Outperform and raises the price target from $140 to $150.