DA Davidson Maintains Neutral on Apogee Enterprises, Raises Price Target to $40

DA Davidson analyst Brent Thielman maintains Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG) with a Neutral and raises the price target from $35 to $40.

Benzinga · 12/20/2019 15:38

DA Davidson analyst Brent Thielman maintains Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG) with a Neutral and raises the price target from $35 to $40.