Mizuho Maintains Neutral on WPX Energy, Raises Price Target to $16

Mizuho maintains WPX Energy (NYSE:WPX) with a Neutral and raises the price target from $13 to $16.

Benzinga · 12/20/2019 13:33

Mizuho maintains WPX Energy (NYSE:WPX) with a Neutral and raises the price target from $13 to $16.