Citigroup Maintains Neutral on Sysco, Raises Price Target to $84

Citigroup maintains Sysco (NYSE:SYY) with a Neutral and raises the price target from $76 to $84.

Benzinga · 11/14/2019 14:40

Citigroup maintains Sysco (NYSE:SYY) with a Neutral and raises the price target from $76 to $84.